KREAC

KREAC

 

De gecertificeerde equine geassisteerde coach, die zowel met als zonder paarden werkt en die middels hun registratie in het kwaliteitsregister aangeven belang te hechten aan kwaliteit, professionaliteit en integriteit.

 

Kiezen voor een equine geassisteerde coach of therapeut die:

  • de minimaal eenjarige (level 1) of tweejarige (level 2) erkende, NOBCO/EMCC geaccrediteerde opleiding equine geassisteerde coach® volgde;
  • gecertificeerd is om zowel met als zonder paarden veranderingsprocessen op professionele wijze weet te begeleiden;
  • investeert in doorgaande professionalisering van zichzelf en het vak door middel van regelmatige deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten en intervisie;
  • zich conformeert aan de beroepscode – werkt volgens het beroepsprofiel en de ethische code;
  • deelneemt aan een klachtenregeling en/of erkende Wkkgz-geschillencommissie, ten behoeve van transparantie en integriteit;
  • een goede, op het werken met paarden afgestemde, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft.